Port Ciutat va acollir més de 158.000 visites l’any 2023

Les activitats culturals i lúdiques del Moll de Costa creixen un 3,48%, el Museu del Port augmenta les visites un 18%, l’Arxiu, un 7% i el Teatret les duplica

Les activitats culturals i lúdiques del Moll de Costa creixen un 3,48%, el Museu del Port augmenta les visites un 18%, l’Arxiu, un 7% i el Teatret les duplica. PORT TARRAGONA.

Port Ciutat ha acollit un total de 158.513 visites durant el 2023, això representa un creixement del 3,85% respecte als visitants que van assistir a les instal·lacions del recinte portuari durant el 2022, que van ser 152.636. Aquesta xifra s’explica en un augment de les visites a les diferents instal·lacions del recinte portuari, així com de les exposicions i activitats que s’han portat a terme en cadascuna d’aquestes. En concret, el Moll de Costa experimenta un increment del 3,48% en el nombre de visites respecte al 2022. El Teatret del Serrallo duplica el nombre de visitants, el Museu del Port augmenta les visites un 18% i l’Arxiu, un 7%.

Moll de Costa

Les activitats culturals i lúdiques de les instal·lacions del Moll de Costa van rebre una extraordinària acollida entre els tarragonins durant el 2023, obtenint un augment del 3,48% respecte a l’afluència del 2022. Això representa un total de 117.050 visites l’any 2023, front un total de 113.116 de visites l’any 2022.

Museu del Port

El Museu del Port amb tota la programació que ha presentat a les instal·lacions museístiques, ha fet créixer el nombre de visites en un 17,99%, acollint un  total de 27.951 al 2023 front un total de 23.689 al 2022.

Teatret del Serrallo

Alhora, el Teatret del Serrallo, que ha acollit tant activitats pròpies com actes de diverses entitats i associacions de la ciutat, ha experimentat un augment del 92,29% en el nombre de visites, essent un total de 12.524 al 2023 en vers un total de 6.513 al 2022.

Arxiu del Port

D’altra banda, l’Arxiu del Port n’ha tingut un total de 988 visites el 2023, mentre que el 2022 en va tenir un total de 923. Aquest increment del 7,04% ha estat possible per la programació d’activitats de conta-contes, conferències, rutes guiades, presentacions de música i visites teatralitzades. Els passejos en la golondrina també ha experimentat un augment del 36,95%, assolint un total d’ 11.497 usuaris el 2023 front un total de 8.395 al 2022.

Exposicions

D’altra banda, hi ha hagut una gran afluència en les instal·lacions de Port Ciutat, en gran part, a causa de les exposicions i les activitats que s’han portat a terme. La programació expositiva ha significat un total de 52.015 visites, una xifra que es veu reflectida en l’acollida que han tingut les següents exposicions: “Magatzem Reial” amb un total de 7.583 visites, “Intervals” de Josep M. Codina amb 3.298 visitants, juntament amb “Un mar de llum” que va comptar amb 2.871 visites. En afegit, s’ha assolit un total de 28.010 visites als espais urbans del Serrallo amb activitats socials i esportives; i un total de 25.528 amb activitats de l’exterior del Moll de Costa.

Xifres pre-pandèmiques

El nombre de visites a les instal·lacions del Moll de Costa assoleix per segon any consecutiu xifres similars i, fins i tot superiors, a la pandèmia de COVID19. Mentre que el 2023 va rebre un total de 158.513 visites, el 2021 va rebre un total de 80.101, el que representa un increment del 97,89%