8 CASTELLS AMB HISTÒRIA

figure

CASTELL DEL CATLLAR

Està situat en un turó que domina la població del Catllar. La primera referència històrica d’aquest castell data del 1186, a través d’un regest d’un document perdut. Les restes de l’actual fortificació corresponen a una nova planificació arquitectònica datada entre els segles XIII i XIV. La façana del castell presenta dues magnífiques torres rectangulars, amb obertures petites en tots els seus panys, a causa del seu caràcter defensiu. Per accedir al castell caldrà salvar el fort desnivell del fossat per un pont modern situat al mateix emplaçament que l’antic pas

figure

CASTELL D'ALTAFULLA

Ubicat a la part alta d’Altafulla, al costat de l’església de Sant Martí, és un edifici de planta poligonal, des d’on sobresurten torres quadrades d’angle. És un castell privat, a l’interior del qual no es pot accedir, on es troben els elements més destacables del que va ser el palau goticorenaixentista. Gaudeix d’un alt grau de conservació gràcies a les adequacions que s’hi han fet al llarg dels anys.

figure

CASTELL DE LA NOU

Aquest castell presideix el poble des de dalt d’un turó. Des d’allà s’albiren els pobles de la Riera de Gaià, Vespella de Gaià, Montoliu, Tamarit i la serra de Prades. El castell fa la impressió de ser com un gran casal del segle XIX, amb una arquitectura allunyada de la que seria pròpia de l’època medieval. El fet que es trobi enmig del nucli habitat va fer que, al segle XIX, quan molts altres castells passaven a l’abandonament, aquest fos reconstruït. Tot i això, es tracta d’una fortificació amb una llarga evolució històrica.

figure

CASTELL DEL MONTORNÉS

Està situat a la Pobla de Montornès. Ben poc hi queda dempeus. L’origen del poble es remunta a temps de la Reconquesta (als sarraïns), amb motiu de la construcció del castell, bastit segons sembla damunt d’una antiga edificació àrab. L’edifici es va acabar l’any 1099. Va ser propietat del monestir de Santes Creus i va arribar a ser abandonat durant les guerres carlines.

figure

CASTELL DE VESPELLA

Vespella està dalt un turó al peu del torrent de Salomó. L’any 1167 apareixen les primeres informacions sobre el poble de Vespella i tot apunta que el castell va ser construït al voltant del segle XI. Està ubicat al costat de l’església de Sant Miquel de Vespella. Tot i el seu estat precari, encara es pot albirar el seu traçat.

figure

CASTELL DE TAMARIT

Tamarit es troba a tocar del mar, a la desembocadura del riu Gaià. El castell, de caire defensiu, estava situat dins la vila. Data del segle XI i, tot i que no hi ha restes evidents d’aquesta època, és un bon exemple de vila closa medieval a les comarques tarragonines.

figure

CASTELL DE MONTOLIU

Montoliu fou construït al segle XI. Va ser un dels llocs militars més avançats durant la conquesta de Tarragona als sarraïns. Encara hi resten vestigis d’aquest primer període del castell, com ara la torre de planta circular i el fossat, d’uns 7 metres. Pocs castells conserven el seu fossat, ja que la majoria es van anar reaprofitant per a d’altres funcions. La resta d’elements del castell corresponen als segles XII i XIV.

figure

CASTELL DE FERRAN

Ferran és un poble que pertany al municipi de Tarragona, molt a prop d’Altafulla. Sembla que el castell data del segle XI i que té l’origen en la construcció d’una torre al nucli de Tamarit. Va ser construït per a la defensa dels territoris més avançats de la frontera. Igual que el castell de la Nou de Gaià, el de Ferran també va ser adaptat, al segle VXII, als nous gustos de la noblesa, que el va recuperar i transformar.