L’ajuntament de Tarragona renova les deixalleries mòbils

L’objectiu és evitar l’incivisme, els abocaments incontrolats i les sostraccions de residus que patien aquestes deixalleries.

A partir d’avui, Tarragona compta amb noves deixalleries mòbils. En total n’hi haurà dues de tancades, una d’oberta i vigilada i una d’oberta sense vigilar. El motiu d’aquesta renovació és que en els darrers mesos s’han transformat en miniabocadors, per l’incivisme i robatori i la postvenda dels residus sostrets. Per això, el departament de Neteja Pública ha adquirit dues deixalleries mòbils mitjançant una subvenció de l’Agència Catalana de Residus de Catalunya. El cost de les dues és de 36.000 euros més IVA.

Per dignificar aquest servei s’han canviat les deixalleries per vehicles tancats per evitar l’incivisme, els abocaments incontrolats i la sostracció de residus. Així mateix, s’han arranjat les deixalleries existents, la vigilada i el camionet, per la qual cosa es renova íntegrament el servei de deixalleries mòbils municipals. Les noves deixalleries mòbils també estrenen un nou calendari d’ubicacions perquè, a partir d’ara, se situen en zones més habitades i en punts més concorreguts (com places), també s’han eliminat les ubicacions amb menys afluència i més aïllades. Per aquest motiu, es passa de les 5 deixalleries que hi havia fins ara a 4. Tot i això, es mantenen les ubicacions de major afluència.

“Aquest nou servei de deixalleries mòbils està fet amb l’objectiu de reduir l’incivisme perquè s’haurà acabat abocar tota mena de residus sense control. Volem mantenir la ciutat en les millors condicions possibles”, explica el conseller de Neteja Pública, Jordi Fortuny. I afegeix: “Quan vam entrar al Govern Municipal ens vam comprometre a estalviar 1 milió d’euros en la recollida selectiva, cada dia hi estem més a prop, ja que l’any vinent l’estalvi serà de 200.000 euros”

Què són les deixalleries? 

Les deixalleries són els centres de recepció selectiva de residus municipals per a tractaments posteriors, com la reutilització, la valorització i disposició finals. S’hi poden portar: residus especials com pintures o oli mineral; residus ordinaris com oli vegetal o cartró; residus voluminosos com mobles, aparells electrònics i elèctrics i, finalment, també s’hi poden dipositar fustes, poda o runa.

Tarragona disposa d’una deixalleria on es poden lliurar aquests tipus d’elements, que és la deixalleria fixa municipal situada al carrer del Coure, al polígon Riuclar, que obre de dilluns a dissabte de 8 a 20h. Tant els ciutadans/es de Tarragona, com empreses de trasllats i canvis de mobles poden fer ús de les deixalleries. Així mateix, el consell Plenari del passat divendres 20 de novembre es va aprovar permetre que les empreses d’activats empresarials també poden accedir a la deixalleria. Una mesura aprovada amb l’objectiu de disminuir el nombre de residus de gran volum que algunes empreses que generen activitat econòmica abandonen a abocadors il·legals.

I les mòbils?

Per altra banda i amb l’objectiu de facilitar a la població el reciclatge, Tarragona disposa de deixalleries mòbils que consisteixen en un vehicle adaptat de recollida de residus no voluminosos que es desplaça tant al centre de la ciutat com als barris i que disposa d’un calendari preestablert de dilluns a dissabte.

Les 4 deixalleries mòbils són: una tipus marquesina, que està vigilada amb la presència continuada d’un/a educadora ambiental; dues caixes totalment tancades i carrossades i un camionet. Les noves deixalleries mòbils presenten un canvi de disseny i tindran la mateixa imatge gràfica amb fotografies dels residus per facilitar l’ús d’aquestes instal·lacions de reciclatge mòbils.

Al punt on s’ubiquen durant la setmana els vehicles s’han instal·lat uns tòtems on s’informa del calendari i el tipus de residus que es poden portar a les deixalleries. “Les deixalleries mòbils són un servei que considerem necessari perquè serveix per acostar i facilitar la recollida selectiva de residus especials als ciutadans”, afegeix el conseller Fortuny.

Deixa un comentari